Жаӊы каттоо маалыматтары

Паролдо Символдор – 8 аз эмес, Сандар – 1 аз эмес, Кичине тамгалар – 1 аз эмес, Баш тамгалар – кемине 1, тамга жана сан болбогон, 1 аз эмес символдор, мисалы, *, - же # сыяктуу. камтылууга тийиш
Бул формада деп белгиленген милдеттүү талаалар бар